พระมหากรุณาธิคุณ

สิ่งแวดล้อม

ทรงพิทักษ์รักษาสรรพสิ่ง

       ห่วงโลกจะร้อนแล้ง
น้ำจะแห้งเหือดหาย
แผ่นดินจะมลาย
และส่ำสัตว์จะสิ้นสูญ

read